• 8S4M5148
 • lapa_de_gargantans_2
 • Milagros de Amil1
 • 8s4m6621
 • c.s.xusta1
 • rapa_07
 • Casa Cultura 1
 • C.Amil3
 • petroglifos de ardegán 1

Bando: AXUDAS Á MOCIDADE PARA COMPRA DE VIVENDA


FAI SABER MARÍA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA. AXUDAS Á MOCIDADE PARA COMPRA DE VIVENDA Programa de axudas dirixido a facilitar ás persoas mozas o acceso a unha vivenda en réxime de propiedade localizada nun municipio de pequeno tamaño, mediante a concesión dunha subvención directa para a súa adquisición. CONTÍA DAS AXUDAS: Ata 10.800 euros por vivenda (límite do 20% do prezo da vivenda) CONDICIÓNS DE ACCESO: • Moz@s de entre 18 e 35 anos • Ingresos anuais:
 1. Iguais ou inferiores a 3 veces o Indicador Público de Renda de EfectosMúltiples (IPRE
 2. Catro (4) veces o IPREM para familias numerosas ou unidades deconvivencia con persoas con discapacidade
 3. Cinco (5) veces o IPREM para familias numerosas de categoría especial ou unidades de convidencia con persoas con graves discapacidades.
• En Concellos de menos de 5.000 habitantes. • Cando o prezo da vivenda xa construída sexa inferior a 100.000 €. SOLICITUDES: O prazo de presentación remata o 31 de outubro. Para máis información:
 • Consultar o Diario Oficial de Galicia núm. 8, do 11 de xaneiro de 2019.
 • Instituto Galego de Vivenda e Solo, sito na rúa Alcalde Hevia, 7 -Pontevedra
O que se fai público para xeral coñecemento. MORAÑA, 14 de xaneiro de 2019 Pódese descargar este bando en PDF aquí: 20190114_BANDO AXUDAS COMPRA VIVENDA MOCIDADE

Deixa unha resposta

O Tempo en Moraña

Enlaces Destacados

Recollida Selectiva e Reciclaxe Centro de Investigación e Divulgación do Patrimonio Cultural Telefonos de Interese Plan Urbanístico Novo Plan Xeral Perfil do Contratante Plan Operativo de Promoción da Saúde e Prevención de Drogodependencias Oficina Virtual do Oral Programa de Prevención e Redución do Abandono Escolar Plan Concellos DEPO 2017 Plan Concellos DEPO 2019