• 8S4M5148
 • lapa_de_gargantans_2
 • Milagros de Amil1
 • 8s4m6621
 • c.s.xusta1
 • rapa_07
 • Casa Cultura 1
 • C.Amil3
 • petroglifos de ardegán 1

BANDO: Cursos de Natación


BANDO
DONA MARÍA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORANA.
FAI SABER:

Que nos vindeiros meses de xullo e agosto vanse celebrar uns CURSOS DE NATACION na piscina municipal, sita no lugar da Bouza-Santa Xusta.

 • NÚMERO DE PRAZAS:……… 40 por mes
 • COTA DE INSCRICION: … 21,04 EUROS/MES

PRAZOS DE INSCRICIÓN:
Mes de Xullo, de luns a Venres, de 9:00 a 14:00 horas, dende o 19 ata o 30 de Xuño de 2017.
Mes de agosto, de luns a venres, de 9:00 a 14:00 horas, dende o 17 ata o 28 de Xullo de 2017.

TURNOS: Serán de 45 minutos, establecidos polo monitor.
SOLICITUDES: presentaranse nas oficinas Xerais, previo pago da cota de inscrición en calquera oficina bancaria do Concello de Moraña, e na que deberá figurar o nome do participante no curso e o do pai, nai ou titor que o autoriza.

SELECCIÓN DE CURSILLISTAS:
A selección de Cursillistas farase tendo en conta:

 • Ser residente no Concello de Moraña.
 • Preferencia ós rapaces que non saiban nadar e que non asistiran a ningún outro Curso de natación.
 • Número de rexistro de entrada da solicitude.

Deixa unha resposta

O Tempo en Moraña

Enlaces Destacados

Recollida Selectiva e Reciclaxe Centro de Investigación e Divulgación do Patrimonio Cultural Telefonos de Interese Plan Urbanístico Novo Plan Xeral Perfil do Contratante Plan Operativo de Promoción da Saúde e Prevención de Drogodependencias Oficina Virtual do Oral Programa de Prevención e Redución do Abandono Escolar Plan Concellos DEPO 2017