• 8S4M5148
 • lapa_de_gargantans_2
 • Milagros de Amil1
 • 8s4m6621
 • c.s.xusta1
 • rapa_07
 • Casa Cultura 1
 • C.Amil3
 • petroglifos de ardegán 1

BANDO Programa de Turismo do Imserso TEMPADA 2017.-2018


BANDO

DONA MARÍA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORANA(PONTEVEDRA)

INFORMA: Que está aberto o prazo de inscrición no: Programa de Turismo do Imserso

TEMPADA 2017.-2018

 • Requisitos:
 • Ser pensionistas de Xubilación do Sistema Público español de Pensións.
 • Ser pensionistas de viuvedad e ter 55 anos cumpridos.
 • Pensionistas por outros conceptos, ou preceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, en todos os casos con 60 anos cumpridos. o Ser titular o beneficiario do sistema de Seguridade Social, con 65 anos cumpridos. Poderán participar o cónxuxe ou parella de feito sen necesidade de que estes reúnan os requisitos de idade ou pensión.

Admitirase como acompañante a un fillo/a con minusvalidez, que teña un grao de minusvalidez igual o superior o 45%, sempre e cando esta minusvalidez lles permita viaxar e o faga co seus pais compartindo habitación con eles.

En todo caso, os solicitantes deberán valerse por si mismos e non padecer alteracións de comportamento que impidan a normal convivencia nos hoteis

Se a pasada tempada se disponía de acreditación para viaxar, non é necesario cumprimentar nova solicitude.

OS PREZOS variarán en función dos destinos e as quendas escollidas.

INFORMACION: Servizos Sociais do Concello de Moraña

PRAZO: Ata o 7 de XUÑO de 2017

 

Deixa unha resposta

O Tempo en Moraña

Enlaces Destacados

Recollida Selectiva e Reciclaxe Centro de Investigación e Divulgación do Patrimonio Cultural Telefonos de Interese Plan Urbanístico Novo Plan Xeral Perfil do Contratante Plan Operativo de Promoción da Saúde e Prevención de Drogodependencias Oficina Virtual do Oral Programa de Prevención e Redución do Abandono Escolar Plan Concellos DEPO 2017