• 8S4M5148
  • lapa_de_gargantans_2
  • Milagros de Amil1
  • 8s4m6621
  • c.s.xusta1
  • rapa_07
  • Casa Cultura 1
  • C.Amil3
  • petroglifos de ardegán 1

Bando Restricción do Consumo de Auga


BANDO
DON JOSE CELA CAMIÑO, ALCALDE-PRESIDENTE EN FUNCIONS DO CONCELLO DE MORAÑA (PONTEVEDRA).
FAI SABER

Que, debido ós problemas de sequía que estamos padecendo nos derradeiros meses, e as altas temperaturas dos últimos días, apélamos á responsabilidade de tódolos Veciños e veciñas da necesidade de aforro e un consumo responsable de auga da rede de abastecemento, para evitar restricciones nos Vindeiros meses de Veran.
Por este motivo débese consumir a auga estrictamente necesaria e non malgastala, quedando limitada para usos que non sexan domésticos (rego de fincas, lavado de coches, piscinas, etc).
Rógase a colaboración de tódolos usuarios para que se faga un uso racional da auga e así poder mellorar o servicio.

Deixa unha resposta

O Tempo en Moraña

Enlaces Destacados

Recollida Selectiva e Reciclaxe Centro de Investigación e Divulgación do Patrimonio Cultural Telefonos de Interese Plan Urbanístico Novo Plan Xeral Perfil do Contratante Plan Operativo de Promoción da Saúde e Prevención de Drogodependencias Oficina Virtual do Oral Programa de Prevención e Redución do Abandono Escolar Plan Concellos DEPO 2017