• 8S4M5148
  • lapa_de_gargantans_2
  • Milagros de Amil1
  • 8s4m6621
  • c.s.xusta1
  • rapa_07
  • Casa Cultura 1
  • C.Amil3
  • petroglifos de ardegán 1

Artigos arquivados en "Bandos"

BANDO: Publicación das Listas Provisionais do Censo Electoral


Que de conformidade co disposto no artigo 39.2, da Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral modificado polo Real Decreto 1799/2003, do 26 de decembro; expóñense ao público as LISTAS PROVISIONAIS DO CENSO ELECTORAL, durante o prazo comprendido entre o 25-05-2020 e o...

Bando: Preinscripción Escola Infantil – Gardería


Que no Diario Oficial de Galicia núm. 94, de data 15/05/2020, publícase a RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2020 pala que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escalas infantís 0-3 dependentes do Consorcio Galega de Servizos de lgualdade e Benestar para o curso 2020/2021, e...

BANDO: Novas Medidas Adoptadas polo COVID-19


O Concello de Maraña pon a disposición de todos os veciños os teléfonos de interese xeral cunha atención directa e permanente pola crise sanitaria do COVID-19.

BANDO: Administración de subministros básicos durante a crise de COVID-19


O Concello de Moraña organiza a administración de subministros básicos durante a crise de COVID-19 a aqueles colectivos máis vulnerables

BANDO INFORMATIVO sobre o Acordo da Xunta de Galicia


O avance dos contaxios por Coronavirus ( COVID-19 ), e o incremento progresivo das medidas de prevención e contención adoptadas palas autoridades competentes fai que poñamos en coñecemento dos veciños o seguinte acordo comunicado pola Xunta de Galicia:

BANDO INFORMATIVO: Prevención e loita do COVID-19


O Concello de Moraña quere comunicar a súa veciñanza que debido á emerxencia sanitaria polo Coronavirus ( COVID-19 ), vaise proceder a tomar medidas de prevención e loita contra a pandemia que estamos a sufrir.

BANDO: Campamentos Polideportivos Príncipe Felipe para o ano 2020


Que a Excelentísima Deputación Provincial de Pontevedra sacou as bases para a programación dos Campamentos Polideportivos Príncipe Felipe para o ano 2020.

BANDO: Programa DEPO AVENTURA A LANZADA, 2020


Que a Deputación Provincial , a través do Servizo de Cohesión Social e Xuventude convoca a concesión de prazas para participar no "Programa DEPO AVENTURA A LANZADA, 2020" durante os meses de xuño a setembro, en once quendas de sete días, dende o 21 de xuño ata o 5 de setembro.

Bando: Subvencións dos programas de fomento de mellora da eficacia enerxética


a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivencia, en base a Resolución de 6 de febreiro de 2020, establece as bases reguladoras das subvencións dos programas de fomento de mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de...

Bando: Escola de Enerxía


O Concello de Moraña en colaboración coa Fundación Naturgy organiza a "ESCOLA DE ENERXÍA" 2020, co obxectivo de asesorar ás familias en materia de enerxía e minimizar o custe enerxético.

O Tempo en Moraña

Enlaces Destacados

Recollida Selectiva e Reciclaxe Centro de Investigación e Divulgación do Patrimonio Cultural Telefonos de Interese Plan Urbanístico Novo Plan Xeral Perfil do Contratante Plan Operativo de Promoción da Saúde e Prevención de Drogodependencias Oficina Virtual do Oral Programa de Prevención e Redución do Abandono Escolar Plan Concellos DEPO 2017 Plan Concellos DEPO 2019 Plan Concellos DEPO 2019