• 8S4M5148
  • lapa_de_gargantans_2
  • Milagros de Amil1
  • 8s4m6621
  • c.s.xusta1
  • rapa_07
  • Casa Cultura 1
  • C.Amil3
  • petroglifos de ardegán 1

Artigos arquivados en "Bandos"

ANUNCIO: Exposición Pública do Padrón do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica do Exercicio 2019


ANUNCIO: Exposición Pública do Padrón do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica do Exercicio 2019

BANDO: Listas Provisionais do Censo Electoral


De conformidade co disposto no artigo 39.2 da Lei Orgánica 5/1985 do 19 de Xuño do Rexime Electoral modificado polo Real Decreto 1799/2003 do 26 de Decembro, expóñense ao público as Listas Provisionais do Censo Electoral.

BANDO: Prestación económica de Pagamento Único por Filla ou Fillo menor a cargo


A Conselleria de Política Social, en base a Orde do 20 de Marzo de 2019, convoca unha Prestación económica de Pagamento Único por Filla ou Fillo menor ao cargo.

Programación dos Campamentos Polideportivos Príncipe Felipe para o ano 2019


A Excelentísima Deputación de Provincial de Pontevedra sacou as bases para a programación dos Programación dos Campamentos Polideportivos Príncipe Felipe para o ano 2019.

BANDO: Procedemento de Adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3


Tras resolución do 8 de marzo de 2019, convócase o Procedemento de Adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3

BANDO DE EXPOSICION PUBLICA LISTAS CENSO ELECTORAL


BANDO Programa DEPO Aventura A Lanzada 2019


Bando DepoTermal 2019


A Deputación Provincial en colaboración co Concello de Moraña, convoca a concesión de prazas para participar nos seguintes programas termais.

Bando Oficina Virtual Tributaria


Desde o mes de Febreiro de 2019 está dispoñible unha nova versión da Oficina Virtual Tributaria do Oral em hhtps://ovt.depo.gal

Bando: AXUDAS Á MOCIDADE PARA COMPRA DE VIVENDA


FAI SABER MARÍA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA. AXUDAS Á MOCIDADE PARA COMPRA DE VIVENDA Programa de axudas dirixido a facilitar ás persoas mozas o acceso a unha vivenda en réxime de propiedade localizada nun municipio de pequeno tamaño, mediante a concesión...

O Tempo en Moraña

Enlaces Destacados

Recollida Selectiva e Reciclaxe Centro de Investigación e Divulgación do Patrimonio Cultural Telefonos de Interese Plan Urbanístico Novo Plan Xeral Perfil do Contratante Plan Operativo de Promoción da Saúde e Prevención de Drogodependencias Oficina Virtual do Oral Programa de Prevención e Redución do Abandono Escolar Plan Concellos DEPO 2017 Plan Concellos DEPO 2019