• 8S4M5148
  • lapa_de_gargantans_2
  • Milagros de Amil1
  • 8s4m6621
  • c.s.xusta1
  • rapa_07
  • Casa Cultura 1
  • C.Amil3
  • petroglifos de ardegán 1

Trámites Administrativos


URBANISMO
Licenza de obras menores.
• Comunicación Previa de obras menores e Liquidación Imposto e Taxas
Licenza de obras maiores.

• Licenza de primeira ocupación.
Licenza de reparcelación.
Licenza de apertura de establecemento.
• Licenza de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas.
Certificacións urbanísticas.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
Cartografía
• Normativa

• LICENZAS PARA A TENENCIA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS
• Licencia e rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.

• ADMINISTRATIVOS
Solicitude de exención de IVTM por ser minusválido.
Solicitude de vado.
• Padróns Fiscais.

• PADRÓN DE HABITANTES
• Alta en  vivenda nova.
• Alta en vivenda habitada.
Cambio de domicilio.
• Baixas no padrón.

• PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL

O Tempo en Moraña

Enlaces Destacados

Recollida Selectiva e Reciclaxe Centro de Investigación e Divulgación do Patrimonio Cultural Telefonos de Interese Plan Urbanístico Novo Plan Xeral Perfil do Contratante Plan Operativo de Promoción da Saúde e Prevención de Drogodependencias Oficina Virtual do Oral Programa de Prevención e Redución do Abandono Escolar Plan Concellos DEPO 2017 Plan Concellos DEPO 2019