• 8S4M5148
 • lapa_de_gargantans_2
 • Milagros de Amil1
 • 8s4m6621
 • c.s.xusta1
 • rapa_07
 • Casa Cultura 1
 • C.Amil3
 • petroglifos de ardegán 1

Contratación Persoal Laboral


COMUNICACIÓN

O Concello de Moraña, contratou 10 prazas de persoal laboral eventual, durante 10 meses, para a realización dos traballos de “MANTEMENTO DE SERVIZOS PUBLICOS, ESPACIOS NATURAIS, VIAIS E EDIFICIOS MUNICIPAIS@, cun custo total de CENTO NOVE MIL CINCOCENTOS NOVENTA euros (109.590,00), coa seguinte financiación:

Con cargo ao Plan de Concellos 2017, Liña 3.- Emprego para conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2017, da Deputación Provincial de Pontevedra, por importe de 104.670,00 €.

Con cargo aos presupostos do Concello, por importe de 4.920,00 €.

e cunha xornada laboral de 37,5 horas semanais, en horario de 7:00 a 14:30 horas, e cun contrato laboral de interese social por obra ou servicio determinado, seguintes:

 • 1 praza de Peón conductor (01-03-2017 a 31-12-2017).
 • 1 praza de Peón carpinteiro (01-03-2017 a 31-12-2017)
 • 2 prazas Peón persoal de limpeza (01-03-2017 a 31-12-2017)
 • 1 praza de Peón tractorista (01-03-2017 a 31-12-2017)
 • 2 prazas de Peóns albaneis (01-03-2017 a 31-12-2017)
 • 3 prazas de Peóns obra pública (15-03-2017 a 31-12-2017)

Moraña, 16 de marzo de 2017

imgres

Deixa unha resposta

O Tempo en Moraña

Enlaces Destacados

Recollida Selectiva e Reciclaxe Centro de Investigación e Divulgación do Patrimonio Cultural Telefonos de Interese Plan Urbanístico Novo Plan Xeral Perfil do Contratante Plan Operativo de Promoción da Saúde e Prevención de Drogodependencias Oficina Virtual do Oral Programa de Prevención e Redución do Abandono Escolar Plan Concellos DEPO 2017 Plan Concellos DEPO 2019