• 8S4M5148
  • lapa_de_gargantans_2
  • Milagros de Amil1
  • 8s4m6621
  • c.s.xusta1
  • rapa_07
  • Casa Cultura 1
  • C.Amil3
  • petroglifos de ardegán 1

Trámites Culturais


BIBLIOTECA
Entre os servizos dos que consta a Biblioteca Pública de Moraña está principalmente o préstamo de libros. Cada socio pode levar ata un máximo de dous libros durante quince días. Para ser socio da biblioteca só é necesario facer un carné, que se cubrirá aquí mesmo e para o que se necesita unha fotografía tamaño carné. Tamén pode dispoñer dun servizo de internet gratuíto durante hora e media para o que se require ser maior de idade ou menor pero cunha autorización dos pais, nais ou titores.

ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL

Se queres formar parte da Escola de Música tes que matricularte no Concello de Moraña (9:00-15:00 horas) e para o que necesitas cubrir esta solicitude, na que tamén aparece a documentación necesaria para levar a cabo este trámite. De igual forma xuntamos o impreso de domiciliación bancaria para pagar as taxas e mensualidades desta escola.

LOCAIS DO CONCELLO
Se necesitas algúns dos locais públicos dos que dispón o Concello de Moraña para realizar algunha xuntanza ou actividade podes solicitalo cubrindo este impreso.

INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

Todas as persoas que queiran realizar algún deporte ou actividade poden solicitar os pavillóns do Concello, cun horario de apertura ao público de 17:00 a 23:00 horas, mediante o seguinte impreso que deberán entregar no Pavillón novo neste horario xunto cunha fotocopia do DNI e unha foto tamaño carné.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Para poder participar en calquera das actividades deportivas que oferta o Concello (patinaxe, fútbol, atletismo, aeróbic) para nenos e nenas ata os 16 anos, debedes pasar polo Pavillón novo en horario de apertura ao público, de 17:00 a 23:00 horas, provistos dunha fotocopia do DNI ou, no seu defecto, do Libro de Familia e unha foto tamaño carné.
Por outra banda as persoas maiores que queiran asistir ás clases de ximnasia de mantemento deberán seguir os mesmos requisitos.

Deixa unha resposta

O Tempo en Moraña

Enlaces Destacados

Recollida Selectiva e Reciclaxe Centro de Investigación e Divulgación do Patrimonio Cultural Telefonos de Interese Plan Urbanístico Novo Plan Xeral Perfil do Contratante Plan Operativo de Promoción da Saúde e Prevención de Drogodependencias Oficina Virtual do Oral Programa de Prevención e Redución do Abandono Escolar Plan Concellos DEPO 2017