• 8S4M5148
  • lapa_de_gargantans_2
  • Milagros de Amil1
  • 8s4m6621
  • c.s.xusta1
  • rapa_07
  • Casa Cultura 1
  • C.Amil3
  • petroglifos de ardegán 1

Instalacións Culturais


C.P.I. SANTA LUCÍA: En 1972 créase o Centro Nacional Comarcal de Santa Lucía, hoxe o CPI Santa Lucía, que conta cunha nave central (onde se sitúan o comedor, os distintos departamentos da ESO e a sala de gardas) que ten pegadas dúas ás de tres flancos cada unha, nas que se atopan as aulas de ensino primario e secundario. Anos máis tarde engadíronselle dous edificios máis: o edificio de ensino infantil, que conta con dous andares, o primeiro reservado para os alumnos de tres anos, e outro máis actual, onde se encontran a aula de informática, o taller de tecnoloxía, a aula de música, a aula de debuxo, a biblioteca, unha sala de profesores, o departamento de orientación e as oficinas administrativas (secretaría, xefatura de estudos e dirección). No contorno do colexio atópanse as pistas deportivas e os pavillóns polideportivos, onde se desenvolven as clases de educación física e as distintas actividades deportivas. En canto á oferta educativa o centro dispón de ensino infantil (3-6 anos), ensino primario (6-12 anos), ensino secundario obrigatorio (12-16 anos) e o programa de garantía social. Outros servizos cos que conta o colexio son comedor e transporte gratuíto.


ESCOLAS DE EDUCACIÓN INFANTIL:
no concello existen tres escolas de educación infantil, a de Amil, a de San Lourenzo e a de Lamas, que achegan o ensino infantil ao alumnado que vive máis afastado do centro escolar. Estas escolas contribúen a aumentar o número de matrículas no ensino infantil.

CASA DA CULTURA A.D. RODRÍGUEZ CASTELAO: situada na rúa 3 do núcleo urbano este antigo cuartel da Garda Civil inaugurouse en 2000. Este local componse de dúas plantas: unha primeira, na que se encontran o vestíbulo e a biblioteca; e unha segunda, que conta cunha enorme sala para exposicións, a sala-auditorio, cunha capacidade para 120 persoas e demais aulas onde se imparten cursos, conferencias e clases de música.


CENTRO DE INVESTIGACIÓN E DIVULGACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL DE MORAÑA:
O Concello de Moraña conta cun Centro de Interpretación do Patrimonio situado na antiga escola de Santa Xusta, no lugar da Igrexa. Máis información aquí.

O Tempo en Moraña

Enlaces Destacados

Recollida Selectiva e Reciclaxe Centro de Investigación e Divulgación do Patrimonio Cultural Telefonos de Interese Plan Urbanístico Novo Plan Xeral Perfil do Contratante Plan Operativo de Promoción da Saúde e Prevención de Drogodependencias Oficina Virtual do Oral Programa de Prevención e Redución do Abandono Escolar Plan Concellos DEPO 2017 Plan Concellos DEPO 2019