• 8S4M5148
  • lapa_de_gargantans_2
  • Milagros de Amil1
  • 8s4m6621
  • c.s.xusta1
  • rapa_07
  • Casa Cultura 1
  • C.Amil3
  • petroglifos de ardegán 1

Liña 1 – Investimentos


Liña 1 – Investimentos

Solicitudes

1º.- REPOSICION DE PAVIMENTO E EXECUCION DE GAVIAS, 57.560,49 EUROS

2º.- PAVIMENTACION DE CAMIÑOS MUNICIPAIS NA PARROQUIA DE REBON, 174.048,83 EUROS.

Concesións