• 8S4M5148
  • lapa_de_gargantans_2
  • Milagros de Amil1
  • 8s4m6621
  • c.s.xusta1
  • rapa_07
  • Casa Cultura 1
  • C.Amil3
  • petroglifos de ardegán 1

PLAN DE MOBILIDADE SUSTENTABLE DE MORAÑA


Por Resolución da alcaldía de data 01-10-2019, aprobouse o Plan de mobilidade sustentable do Concello de Moraña, redactado pola empresa URBING, PROYECTOS DE URBANISMO E INGENIERIA CIVIL, S.L., cun presuposto de 12.000 euros, coa seguinte financiación:

Deputación Provincial de Pontevedra: 9.000,00 euros.

Concello de Moraña: 3.000,00 euros.

Moraña, 3 de outubro de 2019

Deixa unha resposta

O Tempo en Moraña

Enlaces Destacados

Recollida Selectiva e Reciclaxe Centro de Investigación e Divulgación do Patrimonio Cultural Telefonos de Interese Plan Urbanístico Novo Plan Xeral Perfil do Contratante Plan Operativo de Promoción da Saúde e Prevención de Drogodependencias Oficina Virtual do Oral Programa de Prevención e Redución do Abandono Escolar Plan Concellos DEPO 2017 Plan Concellos DEPO 2019