• 8S4M5148
 • lapa_de_gargantans_2
 • Milagros de Amil1
 • 8s4m6621
 • c.s.xusta1
 • rapa_07
 • Casa Cultura 1
 • C.Amil3
 • petroglifos de ardegán 1

“PROGRAMA BENESTAR EN BALNEARIOS” 2018


DONA MARÍA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA. FAI SABER:

Que a Consellería de Política Social convoca a concesión de prazas para participar no “PROGRAMA BENESTAR EN BALNEARIOS” 2018.

O desenvolvemento do Programa consiste en pasar 10 días con 9 noites entre o mes de MAIO e ó de OUTUBRO de 2018.

REQUISITOS:

 • Ser maior de 60 anos, ou de 55 e reunir a condición de pensionista do sistema da Seguridade Social, polos conceptos de xubilación, invalidez, viuvez ou outras pensións.
 • Estar empadroado e residir na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Valerse por si mesmo para as actividades da vida diaria e atoparse en condicións de participar no programa.
 • Non padecer alteracións do comportamento que poidan afectar a normal convivencia nos establecementos, nin padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio.
 • Non padecer enfermidade incompatible coa actividade do programa.
 • Precisar o tratamento termal solicitados e carecer de contraindicación médica para a súa recepción

PRAZO DE SOLICITUDES:

• Para as quendas dos meses de maio e xuño ata o dá 16 de MAIO DE 2018.

• Para as quendas dos meses de xullo a outubro ata o dá 31 de MAIO de 2018.

Para mais información poden dirixirse ó Servizo Social Comunitario do Concello, os días de atención ó público, luns, martes e xoves de 9 a 13 horas. O que se fai público para xeral coñecemento.

Pódese descargar este bando en formato PDF aquí: CCF20042018

Deixa unha resposta

O Tempo en Moraña

Enlaces Destacados

Recollida Selectiva e Reciclaxe Centro de Investigación e Divulgación do Patrimonio Cultural Telefonos de Interese Plan Urbanístico Novo Plan Xeral Perfil do Contratante Plan Operativo de Promoción da Saúde e Prevención de Drogodependencias Oficina Virtual do Oral Programa de Prevención e Redución do Abandono Escolar Plan Concellos DEPO 2017 Plan Concellos DEPO 2019