• 8S4M5148
  • lapa_de_gargantans_2
  • Milagros de Amil1
  • 8s4m6621
  • c.s.xusta1
  • rapa_07
  • Casa Cultura 1
  • C.Amil3
  • petroglifos de ardegán 1

Termalismo Social 2018


CONCELLO DE MORAÑA

DONA MARÍA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MORAÑA.

FAI SABER:

Que o Instituto de Maiores e Servizos Sociais, convoca a concesión de prazas para pensionistas que desexen participar no “PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL 2018”.

O desenvolvemento do Programa efectuarase en dúas quendas, de febreiro a agosto e de setembro a decembro cunha duración de 12 ou 10 días cada un.

As solicitudes, xunto coa documentación correspondente, poderán presentalas nas Oficinas Municipais do Concello:

– Ata o día 04 DE XANEIRO DE 2018, os que desexen asistir no primeiro turno de febreiro a agosto.

– Ata o día 11 DE MAIO DE 2018, os que desexen asistir no segundo turno de setembro a decembro.

Para mais información poden dirixirse ó Servizo Social Comunitario do Concello, os días de atención ó público, luns, martes e xoves de 9 a 13 horas.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Moraña , 27 de decembro de 2017.

 

Concello de Moraña

Pódese descargar este Bando en formato PDF aquí: Termalismo Social

 

Deixa unha resposta

O Tempo en Moraña

Enlaces Destacados

Recollida Selectiva e Reciclaxe Centro de Investigación e Divulgación do Patrimonio Cultural Telefonos de Interese Plan Urbanístico Novo Plan Xeral Perfil do Contratante Plan Operativo de Promoción da Saúde e Prevención de Drogodependencias Oficina Virtual do Oral Programa de Prevención e Redución do Abandono Escolar Plan Concellos DEPO 2017 Plan Concellos DEPO 2019