Buscar...

Anuncio Baremo de Méritos para a Contratación Laboral Eventual dunha praza de Peón Mantemento piscina municipal

Compartir

ANUNCIO
A Comisión seleccionadora encargada de valorar os méritos para a contratación laboral eventual de un praza de persoal laboral, aprobada por Decreto da Alcaldía de data 04-05-2012, acordou:
Primeiro.- Admitir as solicitudes presentadas para as seguintes prazas:

PRAZA DE PEON MANTEMENTO PISCINA:
– OROIS BARREIRO MARTA
– RODRIGUEZ TIJERO, MARIA MERCEDES
– SANTOS FERREIRO, MARCOS
– VIDAL BARROS, DANIEL
– MARTINEZ SANMIGUEL, ROBERTO
– FREIRE FERRO DOLORES
– DE LA TORRE MORENO
– XOAN MANUEL MARTINEZ FERREÑO
– MANUEL RODRIGUEZ REY, JUAN CARLOS
En cumprimento do disposto na base cuarta da convocatoria, na valoración dos méritos alegados polos concursantes acadouse o seguinte resultado pola orde de puntuación obtida:
1º.-PRAZA DE PEON MANTEMENTO PISCINA
1º.-PRAZA DE PEON MANTEMENTO PISCINA
1.- FREIRE FERRO, DOLORES
1.- Servicios prestados en postos similares, ata a data do anuncio desta convocatoria no boletín oficial da provincia,     5,00
2.- Cargas familiares,     0,00
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina de emprego     0,70
4.- A condición de minusvalía     0,00
TOTAL 5,70

———————————————————-

2.- RODRIGUEZ REY, JUAN CARLOS
1.- Servicios prestados en postos similares, ata a data do anuncio desta convocatoria no boletín oficial da provincia,     0,00
2.- Cargas familiares,     1,00
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina de emprego     1,10
4.- A condición de minusvalía     0,00
TOTAL     2,10
———————————————————-
3.- RODRIGUEZ TIJERO, MARIA MERCEDES
1.- Servicios prestados en postos similares, ata a data do anuncio desta convocatoria no boletín oficial da provincia,     0,00
2.- Cargas familiares,     0,50
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina de emprego     1,20
4.- A condición de minusvalía     0,00
TOTAL 1,70
———————————————————-

4.- OROIS BARREIRO, MARTA

1.- Servicios prestados en postos similares, ata a data do anuncio desta convocatoria
no boletín oficial da provincia,     0,00
2.- Cargas familiares,     0,00
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina de emprego     1,20
4.- A condición de minusvalía     0,00
TOTAL 1,20
———————————————————-
5.- MARTINEZ SANMIGUEL ROBERTO
1.- Servicios prestados en postos similares, ata a data do anuncio desta convocatoria no boletín oficial da provincia,     0,00
2.- Cargas familiares,     0,00
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina de emprego     1,00
4.- A condición de minusvalía     0,00
TOTAL 1,00
———————————————————-
6.- DE LA TORRE MORENO, XOAN MANUEL
1.- Servicios prestados en postos similares, ata a data do anuncio desta convocatoria no boletín oficial da provincia,     0,00
2.- Cargas familiares,     0,00
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina de emprego     0,80
4.- A condición de minusvalía     0,00
TOTAL 0,80
———————————————————-
7.- SANTOS FERREIRO MARCOS
1.- Servicios prestados en postos similares, ata a data do anuncio desta convocatoria no boletín oficial da provincia,     0,00
2.- Cargas familiares,     0,00
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina de emprego     0,20
4.- A condición de minusvalía     0,00
TOTAL 0,20
———————————————————-
8.- VIDAL BARROS, DANIEL
1.- Servicios prestados en postos similares, ata a data do anuncio desta convocatoria no boletín oficial da provincia,     0,00
2.- Cargas familiares,     0,00
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina de emprego     0,00
4.- A condición de minusvalía     0,00
TOTAL 0,00
———————————————————-
9.- MARTINEZ FERREÑO, MANUEL
1.- Servicios prestados en postos similares, ata a data do anuncio desta convocatoria no boletín oficial da provincia,     0,00
2.- Cargas familiares,     0,00
3.- Por antigüidade de inscrición na oficina de emprego     0,00
4.- A condición de minusvalía     0,00
TOTAL 0,00
O que se fai público para xeral coñecemento.
Pódese descargar este anuncio en formato pdf aquí: Anuncio Peon Piscina

Accesibilidade