Buscar...

Apertura do Prazo de matrícula para a Escola de Música

Compartir

BANDO

DONA Mª LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA.
FAI SABER:
Que o Concello de Moraña abre o prazo de matrícula para o curso 2015-2016 da Escola de Música Municipal de Moraña.
A matrícula deberá facerse no concello en horario de 9 a 15 horas.
O prezo será o seguinte:
Matrícula por curso escolar: 50 Euros.
Mensualidades para os nenos e nenas de Música e Movemento(Duas clases semanais de 45 minutos cada unha): 20 Euros.
Mensualidades para os nenos e nenas de Instrumento: 40 Euros.
As clases de instrumento constarán de:

  • Unha clase colectiva semanal de linguaxe musical, cunha duración de hora e media.
  • Unha clase colectiva semanal de conxunto instrumental, cunha duración dunha hora.
  • Unha clase individual de instrumento que será de 30 minutos para os menores de 8 anos, 45 minutos para alumnos de 8 a 11 anos e unha hora para os maiores de 11 anos.

PRAZO PARA MATRICULARSE: Durante o mes de agosto.
Prazas limitadas.
Para máis información poden dirixirse ó concello ou chamar ó teléfono 986 55 30 05.
O que se fai público para xeral coñecemento.
Moraña, 30 de xullo de 2015
A ALCALDESA
Mª LUISA PIÑEIRO ARCOS
 
Pódese descargar o impreso de matrícula no seguinte enlace: MATRICULA 2015-2016

Accesibilidade