Buscar...

Bando Apertura de Reserva de Prazas para a Escola Infantil Galiña Azul de Moraña

Compartir

BANDO

DONA MARIA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA – PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA.
FAI SABER:
Que no Diario Oficial de Galicia núm. 36, de data 21-02-2014, publícase a orde do 17-02-2014, pola que se regula o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Consellería de Traballo e Benestar para o curso 2014/2015, e se abre o prazo para reserva de prazas.
As solicitudes de reserva de praza na Escola Infantil Galiña Azul de Moraña, entregaranse na propia escola ata o 21-03-2014, en horario de mañán de 11:30 a 13:30 horas e de tarde de 15:30 a 17:30.
O que se publica para xeral coñecemento.
Moraña, 11 de marzo de 2014
A alcaldesa
María Luisa Piñeiro Arcos.

Seguinte

Accesibilidade