Buscar...

Bando: AXUDAS Á MOCIDADE PARA COMPRA DE VIVENDA

Compartir
FAI SABER MARÍA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA. AXUDAS Á MOCIDADE PARA COMPRA DE VIVENDA Programa de axudas dirixido a facilitar ás persoas mozas o acceso a unha vivenda en réxime de propiedade localizada nun municipio de pequeno tamaño, mediante a concesión dunha subvención directa para a súa adquisición. CONTÍA DAS AXUDAS: Ata 10.800 euros por vivenda (límite do 20% do prezo da vivenda) CONDICIÓNS DE ACCESO: • Moz@s de entre 18 e 35 anos • Ingresos anuais:
  1. Iguais ou inferiores a 3 veces o Indicador Público de Renda de EfectosMúltiples (IPRE
  2. Catro (4) veces o IPREM para familias numerosas ou unidades deconvivencia con persoas con discapacidade
  3. Cinco (5) veces o IPREM para familias numerosas de categoría especial ou unidades de convidencia con persoas con graves discapacidades.
• En Concellos de menos de 5.000 habitantes. • Cando o prezo da vivenda xa construída sexa inferior a 100.000 €. SOLICITUDES: O prazo de presentación remata o 31 de outubro. Para máis información:
  • Consultar o Diario Oficial de Galicia núm. 8, do 11 de xaneiro de 2019.
  • Instituto Galego de Vivenda e Solo, sito na rúa Alcalde Hevia, 7 -Pontevedra
O que se fai público para xeral coñecemento. MORAÑA, 14 de xaneiro de 2019 Pódese descargar este bando en PDF aquí: 20190114_BANDO AXUDAS COMPRA VIVENDA MOCIDADE
Accesibilidade