Buscar...

Bando Charla Informativa sobre o PXOM

Compartir

BANDO

MARÍA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA.
FAI SABER
Que o día 9 de abril de 2014, ás 19,00 horas, vaise celebrar na Casa de Cultura A.D.R. Castelao de Santa Lucía, unha charla informativa sobre o contido do PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MORAÑA (PXOM), aprobado incialmente polo Pleno do Concello na súa sesión do día 27 de decembro de 2013.
A dita charla asistirá persoal técnico do EQUIPO REDACTOR DO PXOM, co fin de aclarar tódalas cuestións que se plantexen sobre o contido do citado plan.
Poderán asistir á reunión tódalas aquelas persoas que estean interesadas.
O que se fai público para xeral coñecemento.
MORAÑA, 26 de marzo de 2014
A alcaldesa
María Luisa Piñeiro Arcos

Accesibilidade