Buscar...

BANDO: Cursos de Natación

Compartir

BANDO
DONA MARÍA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORANA.
FAI SABER:

Que nos vindeiros meses de xullo e agosto vanse celebrar uns CURSOS DE NATACION na piscina municipal, sita no lugar da Bouza-Santa Xusta.

  • NÚMERO DE PRAZAS:……… 40 por mes
  • COTA DE INSCRICION: … 21,04 EUROS/MES

PRAZOS DE INSCRICIÓN:
Mes de Xullo, de luns a Venres, de 9:00 a 14:00 horas, dende o 19 ata o 30 de Xuño de 2017.
Mes de agosto, de luns a venres, de 9:00 a 14:00 horas, dende o 17 ata o 28 de Xullo de 2017.

TURNOS: Serán de 45 minutos, establecidos polo monitor.
SOLICITUDES: presentaranse nas oficinas Xerais, previo pago da cota de inscrición en calquera oficina bancaria do Concello de Moraña, e na que deberá figurar o nome do participante no curso e o do pai, nai ou titor que o autoriza.

SELECCIÓN DE CURSILLISTAS:
A selección de Cursillistas farase tendo en conta:

  • Ser residente no Concello de Moraña.
  • Preferencia ós rapaces que non saiban nadar e que non asistiran a ningún outro Curso de natación.
  • Número de rexistro de entrada da solicitude.

Seguinte

Accesibilidade