Buscar...

BANDO: Listas Provisionais do Censo Electoral

Compartir

De conformidade co disposto no artigo 39.2 da Lei Orgánica 5/1985 do 19 de Xuño do Rexime Electoral modificado polo Real Decreto 1799/2003 do 26 de Decembro, expóñense ao público as Listas Provisionais do Censo Electoral.

Accesibilidade