Buscar...

BANDO: Obradoiro lúdico-termal para persoas con discapacidade motora de calquera etioloxía

Compartir

DONA MARÍA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA.

FAI SABER:

Que a Deputación Provincial en colaboración co Concello de Moraña aprobou a concesión do “Obradoiro lúdico-termal para persoas con discapacidade motora de calquera etioloxía” subvencionada ao abeiro do Plan Concellos 2020- LIÑA 2.

O Obradoiro consistirá na realización dun circuíto lúdico-termal a través dos baños nas piscinas termais, como medida preventiva e paliativa co fin de mellorar a calidade de vida, autonomía e mobilidade das persoas residentes no Concello de Moraña que presentan algún tipo de deficiencia motora de calquera etioloxía.

REQUISITOS:

– Estar empadroado e ter residencia efectiva no Concello de Moraña.

– Ter recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33% con baremo de mobilidade e/ou axuda a terceira persoa.

– Non padecer enfermidades incompatibles coa actividade do obradoiro.

– Carecer de contradición médica para poder recibir os tratamentos de balneario.

– Non ser beneficiario de programas similares.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

– DNI

– CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE.

– CERTIFICADO DE EMPADROAMENTO.

O obradoiro terá carácter gratuíto e será levado a cabo nas Termas de Cuntis durante o mes de outubro de 2020, pola tarde en horario de 17 a 19 horas.

A participación no Obradoiro será polo baremo de mobilidade e/ou axuda de terceira persoa recoñecido e en orde de presentación de solicitudes ata acadar o número de prazas total concedidas. Priorizando a aquelas persoas que non participaran anteriormente neste Obradoiro.

Os interesados/as deberán entregar as solicitudes xunto coa documentación correspondente no Departamento de Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Moraña.

O PERÍODO DE INSCRICIÓN COMEZA O 10 DE AGOSTO E REMATARÁ O 27 DE AGOSTO DE 2020.

Pódese descargar este Bando en formato PDF aquí: 20200731_Publicación_Bando_BANDO OBRADOIRO LÚDICO- TERMAL

Accesibilidade