Buscar...

BANDO Programa de Turismo do Imserso TEMPADA 2017.-2018

Compartir

BANDO
DONA MARÍA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORANA(PONTEVEDRA)
INFORMA: Que está aberto o prazo de inscrición no: Programa de Turismo do Imserso
TEMPADA 2017.-2018

  • Requisitos:
  • Ser pensionistas de Xubilación do Sistema Público español de Pensións.
  • Ser pensionistas de viuvedad e ter 55 anos cumpridos.
  • Pensionistas por outros conceptos, ou preceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, en todos os casos con 60 anos cumpridos. o Ser titular o beneficiario do sistema de Seguridade Social, con 65 anos cumpridos. Poderán participar o cónxuxe ou parella de feito sen necesidade de que estes reúnan os requisitos de idade ou pensión.

Admitirase como acompañante a un fillo/a con minusvalidez, que teña un grao de minusvalidez igual o superior o 45%, sempre e cando esta minusvalidez lles permita viaxar e o faga co seus pais compartindo habitación con eles.
En todo caso, os solicitantes deberán valerse por si mismos e non padecer alteracións de comportamento que impidan a normal convivencia nos hoteis
Se a pasada tempada se disponía de acreditación para viaxar, non é necesario cumprimentar nova solicitude.
OS PREZOS variarán en función dos destinos e as quendas escollidas.
INFORMACION: Servizos Sociais do Concello de Moraña
PRAZO: Ata o 7 de XUÑO de 2017
 

Accesibilidade