Buscar...

CAMPAMENTO POLIDEPORTIVO PRÍNCIPE FELIPE 2015

Compartir

BANDO

DONA MARIA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA. 

FAI SABER: 

Que a Deputación Provincial en colaboración co Concello de Moraña convoca a concesión de prazas para participar no “CAMPAMENTO POLIDEPORTIVO PRÍNCIPE FELIPE, 2015″ para participar os menores.

REQUISITOS:

  • Rapaces e rapazas que teñan o seu domicilio no Concello de Moraña.
  • Que naceran entre os anos 2001 e 2008, ambos os dous incluidos.

PREZO: 125 euros por neno- a, subvencionando o concello unha parte deste custo.

As solicitudes, xunto coa documentación correspondente, poderán presentarse antes do día 1 DE ABRIL DE 2015, no Rexistro xeral da Deputación Provincial de Pontevedra. 

A adxudicación de prazas realizarase mediante sorteo informático ante o secretario da Deputación.

Para mais información poden dirixirse ás oficinas do concello dende as 9:00 ata as 13: 00 horas.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Pódese descargar este bando en formato PDF no seguinte vínculo: campamento-polideportivo

Accesibilidade