Buscar...

Campamentos Polideportivos Príncipe Felipe para o ano 2018

Compartir

DONA MARÍA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA PRESIDENTA DO
CONCELLO DE MORAÑA.
INFORMA:

Que a Excelentísima Deputación Provincial de Pontevedra sacou as bases para a programación dos Campamentos Polideportivos Príncipe Felipe para o ano 2018.
As persoas destinatarias deste programa serán rapaces e rapazas que teñan o seu domicilio habitual no concello no que se solicita praza e nacidos entre os anos 2004 e 2011, ambos os dous incluídos.
As datas das quendas dos campamentos serán :

  • Primeira quenda : do 9 ao 14 de xullo
  • Segunda quenda : do 16 ao 21 de xullo
  • Terceira quenda : do 6 ao 28 de xullo
  • Cuarta quenda : do 7 ao 11 de agosto
  • Quinta quenda: do 13 ao 18 de agosto
  • Sexta quenda : do 20 ao 25 de agosto

O campamento incorpora actividades lúdicas , como saídas ao medio natural , tiro con arco, actividades acuáticas ou obradoiros.
O prezo por neno -a será de 125€ por neno- nena.

  • Membros de famil ia numerosa ata 3 fillos- as, coa correspondente acreditación, terán un desconto do 20%.
  • Membros de familia numerosa de máis de 3 fillos- as, coa correspondente acreditación , terán un descanto do 30%.

O prazo de presentación de solicitudes e documentación será ata o día 23 de marzo de 2018, no Rexistro xeral da Deputación Provincial de Pontevedra .
Para máis información poden dirixirse ao Servizo Social Comunitario do Concello , en horario de 9:00 a 13:00 h.

Accesibilidade