Buscar...

Concello

Ante todo quero saudar a todas as persoas que visitan esta páxina, desexando de corazón que os servizos que ofrece esta páxina web do Concello de Moraña cumpran coas expectativas de todos os visitantes, xa que nos tempos nos que vivimos as tecnoloxías da información son incuestionables e están aí, forman parte da cultura tecnolóxica que nos rodea e coa que debemos convivir, amplían as nosas capacidades físicas e mentais e posibilitan o desenvolvemento social.
Pretendemos que esta páxina oficial do Concello sexa unha ferramenta para todas as persoas que queiran, dun ou doutro modo, formar parte da nosa comunidade, agrupando neste formato dixital todos os servizos que o Concello pode ofrecer; deste xeito tamén serve como reclamo de numerosos visitantes e oportunidades, dando a coñecer as potencialidades que temos como pobo de cara á expansión de Moraña máis alá dos seus límites xeográficos.
Detrás desta páxina atopámonos toda a corporación municipal e os empregados do Concello, que, en primeira instancia, estaremos sempre a disposición de todos os nosos visitantes.

MARÍA LUISA PIÑEIRO ARCOS
Alcaldesa-Presidenta do Concello de Moraña

Accesibilidade