Buscar...

Financiamento de Accións de Fomento do Emprego

Compartir

D. JOSÉ EIRÁS PAZ ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MORAÑA FAI SABER QUE
A CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR de axudas destinadas ao financiamento de accións de fomento de emprego en colaboración cos órganos e organismos das administracións públicas distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro.
Beneficiarios: os organismos autónomos, empresas públicas e outros entes públicos do Estado, organismos autónomos, entes de dereito público, sociedades mercantis, fundacións públicas, universidades e outros entes públicos da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades sen ánimo de lucro.
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 17/02/2011, agás o suposto de contratación de mulleres vitimas de violencia, que poderan presentarse ata o
15/11/2011
Para mais información pódese acudir ó Concello de Moraña ou chamar por teléfono o número 986 55 30 05
Podes ver o Bando en PDF aquí.

Seguinte

Accesibilidade