Buscar...

ITV Motocicletas Xuño de 2011

Compartir

DON JOSÉ A. EIRAS PAZ,  ALCALDE-PRESIDENTE  DO CONCELLO DE MORAÑA.

FAI SABER
Que a Empresa Supervisión e Control, S.A., concesionaria do servicio da Inspección Técnica de Vehículos (ITV), desprazará a este Concello UNHA UNIDADE MÓBIL DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE DÚAS RODAS ( CICLOMOTORES E MOTOCICLETAS) de máis de tres anos de antigüidade, o seguinte día e horas:
DIA: 23 DE XUÑO
LUGAR: Polígono Industrial Mirallos- Nave Concello
HORARIO: De 9:00 a 13:30
Os interesados deberán ir provistos da  seguinte documentación:
* Tarxeta de Inspección Técnica.
* Permiso de circulación.
O que se fai público para xeral coñecemento.
MORAÑA, 19 de maio de 2011
O ALCALDE
Asdo.  José A. Eiras Paz

Seguinte

Accesibilidade