Buscar...

PLAN CONCELLOS 2017 LIÑA 2. – Gasto corrente novo (ACTIVIDADES)

Compartir

Concedidas ao abeiro do citado plan, pola Deputación Provincial de Pontevedra, subvencións para as seguintes actividades:

  • “V CARREIRA CARNEIRO Ó ESPETO”, 7.032,59 €.
  • “OBRADOIRO DE COCIÑA ECONOMICA”, 1.633,50 €.
  • “FESTA CARNEIRO Ó ESPETO”, 8.000,00 €.
  • “REPRESENTACION TEATRO MUSICAL INFANTIL”, 3.300,00 €.
  • “OBRADOIRO DE PREVENCIÓN E SAÚDE. RELAXACION FISICA E MENTAL”. 1.000,00 €.
  • “PROGRAMA DE PREVENCION VIOLENCIA. FOMENTO DA IGUALDADE: “OBRADOIRO MURAIS PARA A IGUALDADE”. 1.000,00 €.
  • OBRADOIRO DE PREVENCION DA SAÚDE: COIDADOS XERIATRICOS DOS PES A BENEFICIARIOS DO SAF” 1.000,00 €
  • OBRADOIRO DE PREVENCION DA SAÚDE: FISIOTERAPIA E REHABILITACION A DOMICILIO A PERSOAS BENEFICIARIAS SAF” 1.000,00 €.

imgres

Accesibilidade