Buscar...

LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS DE AGARDA DA ESCOLA INFANTIL DE MORAÑA PARA O CURSO 2014- 2015

Compartir

RESOLUCIÓN DA XERENCIA DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR POLA QUE SE FAI PÚBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS DE AGARDA DA ESCOLA INFANTIL DE MORAÑA PARA O CURSO 2014-2015.
A Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar ten a competencia para ditar a resolución que da publicidade á dita listaxe, de conformidade co previsto no artigo 18 do Regulamento de réxime interior das Escolas Infantís integradas na Rede de Escolas Infantís de Galicia xestionadas polo Consorcio.
En atención ao exposto,
RESOLVO
1. Facer pública a listaxe definitiva de persoas de agarda da Escola Infantil de Moraña para o curso escolar 2014-2015, por tramos de idade e orde de puntuación, segundo o anexo I desta resolución.
Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2015
Roberto Rodríguez Martínez
Xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
 
Pódese descargar a listaxe no seguinte vínculo: Lista_definitiva_Moranha (1)

Accesibilidade