Buscar...

Matrícula para a Escola de Música

Compartir

Ábrese o plazo para a Matrícula na Escola de Música.
PRAZO MATRÍCULA: DO 23 DE XUÑO AO 7 DE XULLO. PRAZAS LIMITADAS. O ALUMNADO SERÁ SELECCIONADO POR ORDE DE INSCRICIÓN.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA MATRÍCULA:

  • Fotocopia do DNI do pai/nai/titor.
  • Fotocopia do DNI d@ alumn@ ou no seu defecto fotocopia do Libro de Familia.
  • Impreso de domiciliación bancaria dunha conta corrente.
  • Xustificante do pago de matrícula (50 €), que poderá efectuarse en calquera das entidades bancarias de Moraña.

 
FORMULARIO DE MATRÍCULA:
Xuntamos neste enlace o formulario para formalizala: MATRICULA 2014-2015

Seguinte

Accesibilidade