Buscar...

Liña 1 – Investimentos

Liña 1 – Investimentos

SOLICITUDES

 • Rehabilitación e ampliación de antigo mercado municipal para edificio sociocultural multiusos”

  • Data rexistro Deputación: 03/04/2018

  • Subvención solicitada: 177.815,67 €

 • Ensanche da plataforma e mellora do vial de acceso a O Outeiro”

  • Data rexistro Deputación: 03/04/2018

  • Subvención solicitada: 126.500,58 €

 • Mantemento de camiños municipais”

  • Data rexistro Deputación: 03/04/2018

  • Subvención solicitada: 129.996,21 €

CONCESIÓNS

 • Rehabilitación e ampliación de antigo mercado municipal para edificio sociocultural multiusos”

  • Data concesión: 21/05/2018

 • Ensanche da plataforma e mellora do vial de acceso a O Outeiro”

  • Data concesión: 26/10/2018

 • Mantemento de camiños municipais”

  • Data concesión: 05/10/2018

  • Modificación presuposto: 28/12/2018

ADXUDICACIÓNS

 • Rehabilitación e ampliación de antigo mercado municipal para edificio sociocultural multiusos”

  • Lote 1

   • Empresa: Planificación, Desarrollo y Gestión de Construcciones, S.A.

   • Data adxudicación: 24/07/2018

  • Lote 2

   • Empresa: Constructora Ediserpo, S.L.

   • Data adxudicación: 24/07/2018

   • Cesión Contrato a empresa Ken Fri Pack Energy, S.L. Pleno 18/12/2018

 • Ensanche da plataforma e mellora do vial de acceso a O Outeiro”

  • Empresa: Construcciones Obras y Viales, S.A. (COVSA)

  • Data adxudicación: 14/03/2020

 • Mantemento de camiños municipais”

  • Empresa: Construcciones Obras y Viales, S.A. (COVSA)

  • Data adxudicación: 05/03/2020

Accesibilidade