Buscar...

Liña 1 – Investimentos

Liña 1 – Investimentos

SOLICITUDES

 • “Humanización e mellora do pavimento na Rua N 7”
  • Data solicitude: 31/03/2021
  • Presuposto total: 140.693,68 €
  • Subvención solicitada: 140.693,68 €

 

 • “Rede de saneamento e pavimentación na parroquia de Laxe”
  • Data solicitude: 29/03/2021
  • Presuposto total: 47.854,13 €
  • Subvención solicitada: 47.854,13 €

 

 • “Canalización e pavimentación no núcleo rural de Ruibal-Amil”
  • Data solicitude: 30/03/2021
  • Presuposto total: 49.130,13 €
  • Subvención solicitada: 49.130,13 €

 

 • “Reconstrucción de muro de contención e pavimentación na parroquia de Rebón”
  • Data solicitude: 26/05/2020
  • Presuposto total: 103.063,12 €
  • Subvención solicitada: 103.063,12 €

CONCESIÓNS

 • “Humanización e mellora do pavimento na Rua N 7”
  • Data concesión: 23/07/2021 (Xunta de Goberno)
  • Importe: 140.693,68€
 • “Rede de saneamento e pavimentación na parroquia de Laxe”
  • Data concesión: 04/08/2021 (Presidencia)
  • Importe: 47.854,13€
   • Obra: 46.402,13€
   • Honorarios: 1.452,00€
 • “Canalización e pavimentación no nucleo rural de Ruibal – Amil”
  • Data concesión: 04/08/2021 (Presidencia)
  • Importe: 49.130,13 €
   • Execución obra: 47.496,63 €
   • Honorarios: 1.633,50 €
 • “Reconstrucción de muro de contención e pavimentación na parroquia de Rebón”
  • Data de concesión: 23/07/2021 (Xunta de Goberno)
  • Importe: 103.063,12 €
   • Execución obra: 100.703,62 €
   • Honorarios: 2.359,50 €

ADXUDICACIÓN

 • “Humanización e mellora do pavimento na Rua N 7”
  • Data adxudicación: 12/01/2022
  • Empresa adxudicataria: Construcciones Fechi S.L.
  • Importe adxudicataria: 108.615,55 €
 • “Rede de saneamento e pavimentación na parroquia de Laxe”
  • Data adxudicación: 31/03/2022
  • Empresa adxudicataria obra: Construcciones E.C. Casas S.L.
  • Importe adxudicación: 45.950 €
 • “Canalización e pavimentación no núcleo rural de Ruibal-Amil”
  • Data adxudicación: 13/09/2022
  • Empresa adxudicataria: Construcciones, Obras y Viales S.A.
  • Importe adxudicataria: 47.354,15 €
 • “Reconstrucción de muro de contención e pavimentación na parroquia de Rebón”
  • Data adxudicación: 13/01/2022
  • Empresa adxudicataria: Construcciones, Obras y Viales S.A.
  • Importe adxudicataria: 79.757,27 €

Accesibilidade