Buscar...

Liña 2 – Amortización, Pagamento de débedas e gastos correntes incluídos os derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos

SOLICITUDES

LIÑA 2. ACTIVIDADES CULTURAIS

 • “IX CARREIRA CARNEIRO Ó ESPETO”
  • Data solicitude: 27/01/2023
  • Presuposto total: 15.650,73  €
  • Subvención solicitada: 15.650,73  €
 • “NOITE DE MEDO NO SANMAÍN INFANTIL”
  • Data solicitude: 27/01/2023
  • Presuposto total: 2.668,05 €
  • Subvención solicitada: 2.668,05 €
 • “NOITE DE MEDO EN SANMAIN ADULTOS”
  • Data solicitude: 27/01/2023
  • Presuposto total: 5.055,00 €
  • Subvención solicitada: 5.055,00 €
 • “ILUSIÓN POLO NADAL”
  • Data solicitude: 27/01/2023
  • Presuposto total: 3.267,00 €
  • Subvención solicitada: 3.267,00 €
 • “TORNEO INTERPARROQUIAL DE FÚTBOL”
  • Data solicitude: 27/01/2023
  • Presuposto total: 2.358,84 €
  • Subvención solicitada: 2.358,84 €

CONCESIONS

LIÑA 2. ACTIVIDADES CULTURAIS

 • “IX CARREIRA CARNEIRO Ó ESPETO”
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 06/03/2023
  • Importe concedido: 15.650,73  2.668,05 €. 100%  do solicitado.
 • “NOITE DE MEDO NO SANMAÍN INFANTIL”
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 06/03/2023
  • Importe concedido: 2.668,05 €. 100%  do solicitado.
 • “NOITE DE MEDO EN SANMAIN ADULTOS”
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 06/03/2023
  • Importe concedido: 5.055,00 €. 100%  do solicitado.
 • “ILUSIÓN POLO NADAL”
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 06/03/2023
  • Importe concedido: 3.267,00 €. 100%  do solicitado.
 • “TORNEO INTERPARROQUIAL DE FÚTBOL”
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 06/03/2023
  • Importe concedido: 2.358,84 €. 100%  do solicitado.

SOLICITUDES

LIÑA 2. ACTIVIDADES SOCIAIS

 • “TRATAMENTOS DOS COIDADOS XERIÁTRICOS DO PE EN FISIOTERAPIA A DOMICILIO PARA PERSOAL DO S.A.F.”
  • Data solicitude: 27/01/2023
  • Presuposto total: 4.920,00  €
  • Subvención solicitada: 4.920,00 €
 • “SESIÓNS DE FISIOTERAPIA E REHABILITACIÓN A DOMICILIO PARA PERSOAL DO S.A.F.”
  • Data solicitude: 27/01/2023
  • Presuposto total: 5.915,00 €
  • Subvención solicitada: 5.915,00 €
 • “PROGRAMA CONTROL DO ESTRÉS E A ANSIEDADE”
  • Data solicitude: 27/01/2023
  • Presuposto total: 3.393,00 €
  • Subvención solicitada: 3.393,00 €
 • “ESTIMULACIÓN COGNITIVA”
  • Data solicitude: 27/01/2023
  • Presuposto total: 3.668,00 €
  • Subvención solicitada: 3.668,00 €

CONCESIONS

LIÑA 2. ACTIVIDADES SOCIAIS

 • “TRATAMENTOS DOS COIDADOS XERIÁTRICOS DO PE EN FISIOTERAPIA A DOMICILIO PARA PERSOAL DO S.A.F.”
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 06/03/2023
  • Importe concedido: 4.920,00  €. 100%  do solicitado.
 • “SESIÓNS DE FISIOTERAPIA E REHABILITACIÓN A DOMICILIO PARA PERSOAL DO S.A.F.”
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 06/03/2023
  • Importe concedido: 5.915,00  €. 100%  do solicitado.
 • “PROGRAMA CONTROL DO ESTRÉS E A ANSIEDADE”
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 06/03/2023
  • Importe concedido: 3.393,00  €. 100%  do solicitado.
 • “ESTIMULACIÓN COGNITIVA”
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 06/03/2023
  • Importe concedido: 3.668,00 €. 100%  do solicitado.

SOLICITUDES

LIÑA 2.

 • “NOVO PINTADO DE RUAS EN CASCO URBANO”
  • Data solicitude: 31/01/2023
  • Presuposto total: 27.570,18  €
  • Subvención solicitada: 27.570,18  €

CONCESIONS

LIÑA 2.

 • “NOVO PINTADO DE RUAS EN CASCO URBANO
  • Data concesión subvención: Resolución Presidencial 10/04/2023
  • Importe concedido: 27.570,18  €. 100%  do solicitado.
Accesibilidade