Buscar...

PLAN DE MOBILIDADE SUSTENTABLE DE MORAÑA

Compartir

Por Resolución da alcaldía de data 01-10-2019, aprobouse o Plan de mobilidade sustentable do Concello de Moraña, redactado pola empresa URBING, PROYECTOS DE URBANISMO E INGENIERIA CIVIL, S.L., cun presuposto de 12.000 euros, coa seguinte financiación:

Deputación Provincial de Pontevedra: 9.000,00 euros.

Concello de Moraña: 3.000,00 euros.

Moraña, 3 de outubro de 2019

Seguinte

Accesibilidade