Buscar...

Prazo de matrícula para o curso 2016-2017 da Escola de Música Municipal de Moraña

Compartir

BANDO
DONA M° LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA.
FAI SABER:

Que o Concello de Moraña abre o prazo de matrícula para o curso 2016-2017 da Escola de Música Municipal de Moraña.
A matrícula deberá facerse no concello en horario de 9 a 15 horas.
O prezo será o seguinte:

  • Matrícula por curso escolar: 50 Euros.
  • Mensualidades para os nenos e nenas de Música e Movemento(Dúas clases semanais de 45 minutos cada unha): 20 Euros.
  • Mensualidades para os nenos e nenas de Instrumento: 40 Euros.

As clases de instrumento constarán de:

  • Unha clase colectiva semanal de linguaxe musical, cunha duración de hora e media.
  • Unha clase colectiva semanal de conxunto instrumental, cunha duración dunha hora.
  • Unha clase individual de instrumento que será de 30 minutos para os menores de 8 anos, 45 minutos para alumnos de 8 a 11 anos e unha hora para os maiores de 11 anos.

PRAZO PARA MATRICULARSE: Do 29 de xuño ó 15 de xullo. Prazas limitadas.
Para máis información poden dirixirse ó Concello ou chamar ó teléfono 986 55 30 05.
O que se fai público para xeral coñecemento
 
PÓDESE DESCARGAR O FORMULARIO PARA A MATRÍCULA NO SEGUINTE ENLACE: MATRICULA 2016-2017

Accesibilidade