Buscar...

Programa de Termalismo Social 2019

Compartir

BANDO
DONA MARÍA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MORAÑA.
FAI SABER:
Que o Instituto de Maiores e Servizos Sociais, convoca a concesión de prazas para pensionistas que desexen participar no “PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL 2019”.
O desenvolvemento do Programa efectuarase en dúas quendas, de febreiro a agosto e de setembro a decembro cunha duración de 12 ou 10 días cada un. As solicitudes, xunto coa documentación correspondente, poderán presentalas nas Oficinas Municipais do Concello:

  • Ata o día 11 DE XANEIRO DE 2019, os que desexen asistir no primeiro turno de febreiro a agosto.
  • -Ata o día 17 DE MAIO DE 2019, os que desexen asistir no segundo turno de setembro a decembro.

Poderán participar no programa de Termalismo, as persoas que reúnan algún dos seguintes REQUISITOS:

  1. a) Ser pensionista de xubilación ou incapacidade permanente do Sistema de Seguridade Social español.
  2. b) Ser pensionista de viuvedade con cincuenta e cinco ou mais anos de idade dosistema de seguridade social español. c) Ser pensionista por outros conceptos ou preceptor de prestacións ou subsidios por desemprego con sesenta ou máis anos de idade do Sistema de Seguridade Social español.

Para mais información poden dirixirse ó Servizo Social Comunitario do Concello, os días de atención ó público, luns, martes e xoves de 9 a 13 horas.
O que se fai público para xeral coñecemento.
DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE.
Concello de Moraña Rúa N 1, n°2. Santa Lucía, Moraña. 36660 (Pontevedra). Tfno. 986 553 005. Fax: 986 553442
 
Pódese descargar este bando en PDF aquí: _BANDO TERMALISMO 2019 GESTIONA

Accesibilidade