Buscar...

PROGRAMA DE “ VACACIÓNS PARA MAIORES” PARA A TEMPADA 2013/2014

Compartir

DONA Mª LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA.
FAI SABER:
Que o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade a través do Instituto de Maiores e Servizos Sociais- IMSERSO- convoca o “PROGRAMA DE “ VACACIÓNS PARA MAIORES” PARA A, TEMPADA 2013/2014, con viaxes a:

  • PENÍNSULA OU BALEARES ( 8, 10, 15 días)
  • CANARIAS ( 8, 10 ou 15 días )
  • CIRCUITOS CULTURAIS ( 6 días )
  • TURISMO DE NATURALEZA (5 días)

-REQUISITOS PARA ACCEDER Ó PROGRAMA:
-Persoas con 65 ou máis anos, residentes en España.
-Pensionistas de Xubilación do sistema Público de Pensións.
-Pensionistas de viuvez do sistema da Público de Pensións, con 55 anos cumpridos.
Tamén poderán participar outros pensionistas do Sistema Público de Pensións, e prexubilados con 60 anos cumpridos.
Admitirase como acompañante ó conxuxe, non sendo necesario que reúna os requisitos de idade e pensión.
Tamén podrán participar os fillos/as con discapacidade que teñan a un grado de discapacidade igual ou superior ó 45%, sempre que viaxe cos pais.
As solicitudes en modelo oficial, poderán recollelas na Oficina Municipal do Servizo Social Comunitario do Concello en horario de 9 a 13 horas, os días de atención ó público luns, martes e xoves.
O solicitante poderá uni-la súa solicitude o outra da mesma provincia, co obxecto de que poidan viaxar xuntos.
-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: ATA O 12 DE XULLO DE 2013
O que fai público para xeral coñecemento.
Moraña, 27 de xuño de 2013
A Alcaldesa
María Luisa Piñeiro Arcos
Pódese descargar este bando en formato pdf aquí: VACACIÓNS IMSERSO

Accesibilidade