Buscar...

PROGRAMA “DEPOTERMAL" DE ASISTENCIA DIARIA

Compartir

BANDO

DONA MARÍA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA.

FAI SABER:
Oue a Deputación Provincial en colaboración co Concello de Moraña convoca a concesión de prazas para participar nos seguintes Programas:

 PROGRAMA “DEPOTERMAL” DE ASISTENCIA DIARIA.

Establecemento    Prezo por persoa (€)
 HOTEL SPA NUEVO ASTUR, SANXENXO 3*  37
 HOTEL SPA VIA ARGENTUM, SILLEDA 4*  42
HOTEL SPA CARLOS I SILGAR, SANXENXO 4* 48
HOTEL BENESTAR SPA, MOAÑA 4* 53
 BALNEARIO DE MONDARIZ 4* 61
HOTEL TALASO ATLANTICO DE OIA 4*  69
BALNEARIO HOTEL EUROSTARS ILLA DA TOXA 4*  70
HOTEL BALNEARIO TERMAS DE CUNTIS 4*  72

PROGRAMA “DEPOTERMAL” DE PERNOCTACIÓN

Establecemento    Prezo por persoa (€)
 HOTEL SPA NUEVO ASTUR, SANXENXO 3* 190
HOTEL SPA NORAT, O GROVE3* 200
HOTEL SPA VIA ARGENTUM, SILLEDA 4* 203
HOTEL TÁLASO LOUXO, A TOXA 4* 237
 HOTEL SPA CARLOS I SILGAR, SANXENXO 4* 250
HOTEL TALASO ATLANTICO DE OIA 4* 250
GRAN TALASO SANXENXO 4* 256
HOTEL BALNEARIO TERMAS DE CUNTIS 4* 256

REQUISITOS:

  • Persoas de mais de 50 anos.
  • Persoas de 50 ou menos anos:
  • Pensionistas(Xubilación, invalidez, viuvez ou outras pensións) .Ter recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 65% . Situacións de respiro familiar.
  • Non padecer enfermidade incompatible coa actividade do programa.Ter total autonomía para participar no mesmo.

Non se admiten acompañantes que non cumpran os requisitos esixidos. AS solicitudes, Xunto coa documentación correspondente, poderán presentarse

ATA O 27 DE XUÑO DE 2017. Para mais información poden dirixirse ó Departamento de Servizos Sociais Comunitarios do Concello, os días de atención ó público, luns, martes e Xoves de 9 a 13 horas.

O que se fai público para xeral Coñecemento.

Moraña, 06 de Xuño 2017

Accesibilidade