Buscar...

PROGRAMA “DEPOTERMAL”

Compartir

DONA MARÍA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA.
FAI SABER:

Que a Deputación Provincial en colaboración co Concello de Moraña convoca a concesión de prazas para participar nos seguintes Programas:

PROGRAMA “DEPOTERMAL” DE ASISTENCIA DIARIA.

[su_table]

ESTABLECEMENTO PREZO POR PERSOA (€)
Hotel Talaso Atlántico de Oia 4* 71
Eurostars Isla de la Toja (Talaso) 4* 77
 Palacio del Agua Balneario de Mondariz 4* 73
Hotel Termas de Cuntis 4* 78
Hotel Nuevo Astur Spa 3* de Sanxenxo 50
Spa Via Argentum 4* de Silleda 45
Norat Marina & Spa 4* do Grove 50
Hotel Spa Norat Torre do Deza 4* de Lalín 50

[/su_table]

PROGRAMA “DEPOTERMAL” DE PERNOCTACIÓN
[su_table]

ESTABLECEMENTO PREZO POR PERSOA (€)
Hotel Talaso Atlántico de Oia 4* 244
Gran Hotel Talaso Sanxenxo 4* 257
 Talaso Hotel Louxo La Toja 4* 244
Hotel Balneario de Mondariz 4* 267
Hotel Termas de Cuntis 4* 257
Hotel Spa Carlos | 4* de Sanxenxo 257
Hotel Spa Norat Torre do Deza 4* de Lalín 201
Hotel Nuevo Astur Spa 3* de Sanxenxo 196

[/su_table]
 
REOUISITOS:

  • Persoas 50 ou máis anos.
  • Pensionistas.
  • Situacións de respiro familiar.
  • Non padecer enfermidade incompatible coa actividade do programa. -Ter total autonomía para participar no mesmo. Non se admiten acompañantes que non cumpran os requisitos esixidos.

As Solicitudes, xunto coa documentación correspondente, poderán presentarse
ATA O 13 DE XULLO DE 2016.
Para mais información poden dirixirse ó Departamento de Servizos Sociais Comunitarios do Concello, os días de atención ó público, luns, martes e xoves de 9 a 13 horas.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Accesibilidade