Buscar...

Programa Diúrno Balnearios – COIDARTE 2014

Compartir

BANDO

DONA MARíA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA.
FAI SABER:

Que a Deputación Provincial en colaboración co Concello de Moraña convoca a concesión de prazas para participar no “PROGRAMA DIURNO DE BALNEARIOS “COIDARTE”, 2014“. O desenvolvemento do Programa efectuarase entre o mes de setembro de 2014 e antes do 31 de marzo do 2015, cunha duración de cinco días da semana seguidos durante dúas horas cada día, voltando á súa casa ó final da actividade. Un autobús recollerá as persoas no Concello trasladándoas ó balneario escollído:

 • BALNEARIO TERMAS DE CUNTIS: Custo Usuario 71€
 • SPA OCA SPA MOAÑA: Custo Usuario 50 €
 • THALASO ATLÁNTICO OlA: Custo Usuario 64 €
 • SPA NORAT DO GROVE: Custo Usuario: 30€
 • BALNEARIO HESPERIA ILLA DA TOXA: Custo Usuario:70 €
 • BALNEARIO DE MONDARIZ:Custo Usuario: 67 €
 • SPA TORRE DO DEZA DE LALíN: 19 €

REQUISITOS:

 • Persoas de 50 ou máis anos.
 • Pensionistas.
 •  Situacións de respiro familiar.
 • Non padecer enfermidade incompatible coa actividade do programa.
 • Ter total autonomía para participar no mesmo.

As solicitudes, xunto coa documentación correspondente ( DNI E/OU CERTIFICADO DE PENSiÓN) poderán presentarse A PARTIR DO 24 DE XUÑO E ATA O 23 DE XULLO .
NOTA: Darase prioridade aos que nunca se beneficiaran deste programa.
Farase a selección segundo orde de recepción en caso de que o número de solicitudes supere as prazas ofertadas (TOTAL MÁXIMO 50 PRAZAS).
Non se admiten acompañantes que non cumpran os requisitos esixidos.
Para mais información poden dirixirse ó Departamento de Servizos Sociais Comunitarios do Concello, os días de atención ó público, luns, martes e xoves de 9 a 13
horas.

Pódese descargar este bando en formato PDF aquí: BALNEARIOS DIÚRNOS

Accesibilidade