Buscar...

Selección dunha Brigada Forestal

Compartir

O concello de Moraña vai proceder a selección dunha brigada forestal composta por:

  • 1 capataz
  • 1 peón conductor
  • 3 peóns forestais.

Os que estén interesados teñen que estar inscritos na Oficina de Emprego de Caldas de Reis nos citados códigos.

Accesibilidade