Buscar...

Subvencións a Fundacións Asociacións e Institucións Culturais

Compartir

DONA MARIA LUISA PIÑEIRO ARCOS ALCALDE-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA
FAI SABER QUE
CONSELLERíA DE CULTURA E TURISMO convocou axudas para programas ou actividades culturais concretas aquelas destinadas á promoción e cooperación cultural e á difusión e animación sociocultural que contribúen ao espallamento e promoción da cultura en Galicia; gastos de persoal para a dirección e coordinación das actividades e gastos de funcionamento, se é o caso, das institucións obxecto da subvención.
Beneficiarios: poderán optar a estas subvencións as fundacións, entidades e asociacións culturais sen ánimo de lucro que realicen actividades culturais de promoción da cultura galega e que desenvolvan as súas actividades habitualmente en Galicia.
Prazo de presentación: ata o 13/07/2011
Para mais información pódese acudir ó Concello de Moraña ou chamar por teléfono o número 986 55 30 05.
Podes descargar este bando en pdf aquí: Subvencións a Fundacións, Asociacións e Institucións Culturais

Accesibilidade