Buscar...

PUNTUACIONS DO 1º EXERCICIO NO PROCESO SELECTIVO POR OPOSICION LIBRE DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION XERAL NO CONCELLO DE MORAÑA (OEP-2021) UNHA VEZ RESOLTAS AS RECLAMACIONS PRESENTADAS

Accesibilidade