Buscar...

Vacacións para Maiores

Compartir

DON JOSÉ A. EIRAS PAZ, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MORAÑA.
FAI SABER:
Que o Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, a través do Instituto de Maiores e Servizos Sociais- IMSERSO- convoca o “PROGRAMA DE ” VACACIÓNS PARA MAIORES” PARA A, TEMPADA 2011/2012, con viaxes a:
*PENÍNSULA OU BALEARES ( 8, 10, 15 días) *CANARIAS ( 8, 10 ou 15 días)
*PORTUGAL (8 días)
*CIRCUITOS CUL TURAIS ( 6 días)
*TURISMO DE NATURALEZA (5 días)
-REQUISITOS PARA ACCEDER Ó PROGRAMA:
– Persoas con 65 ou máis anos, residentes en España.
– Pensionistas de Xubilación do sistema Público de Pensións.
– Pensionistas de viudedade do sistema da Público de Pensións, con 55 anos cumpridos.
Tamén poderán participarr outros pensionistas do Sistema Público de Pensións, e prexubilados con 60 anos cumpridos.
Admitirase como acompañante ó conxuxe, non sendo necesario que reúna os requisitos de idade e pensión.
Tamén podrán participar os filIas/as con discapacidade que teñan a un grado de discapacidade igual ou superior ó 45%, sempre que viaxe cos pais.
As solicitudes en modelo oficial, poderán recollelas na Oficina Municipal do Servizo Social Comunitario do Concello en horario de 9 a 13 horas, os días de atención ó público luns, martes e xoves.
O solicitante poderá uni-la súa solicitude o outra da mesma provincia, co obxecto de que poidan viaxar xuntos.
-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: ANTES DO 28 DE XUÑO DE 2011.
O que se fai público para xeral coñecemento.
Podes descargar este bando en pdf aquí: Programa Vacacións Maiores

Seguinte

Accesibilidade