Buscar...

Xuntanza de Maiores do Carballiño

Compartir

DONA. Mª LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MORAÑA.
FAI SABER:
Que Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Ourense, a través da da Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar, organiza un ano máis a celebración na localidade do Carballiño (Ourense) a tradicional festa da “ XUNTANZA DE MAIORES”, que alcanza a súa edición XXXV, e que se desenvolverá o vindeiro día 22 DE XUÑO DE 2013.
– Prazo para apuntarse: antes do día 13 de xuño de 2013 .
Para máis información deberán acudir á oficina municipal do Servizo Social Comunitario do Concello, os días de atención o público (luns, martes e xoves), en horario de 9 a 13 horas .
O que se fai público para xeral coñecemento.
Moraña, 4 de xuño de 2013.
A ALCALDESA
ASDO.: Mª LUISA PIÑEIRO ARCOS
Pódese descargar este bando en PDF aquí: BANDO XUNTANZA MAIORES DO CARBALLINO

Accesibilidade