• 8S4M5148
  • lapa_de_gargantans_2
  • Milagros de Amil1
  • 8s4m6621
  • c.s.xusta1
  • rapa_07
  • Casa Cultura 1
  • C.Amil3
  • petroglifos de ardegán 1

Últimas Novedades

LISTAS PROVISIONAIS DO CENSO ELECTORAL


DONA MARIA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA. FAI SABER Que de conformidade co disposto no artigo 39.2, da Leí Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral modificado polo Real Decreto 1799/2003, do 26 de decembro; expóñense ao público as...

Anuncio Plan Concellos 2020- Proceso Selección Plan Provincial Obras e Servizos


LIÑA 3. EMPREGO PARA CONSERVACION FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVICIOS MUNICIPAIS No Boletín Oficial da Provincia, de data 2 de febreiro de 2020, publicáronse as bases da Deputación Provincial de Pontevedra, reguladoras do Plan Provincial de Obras e Servicios (Plan Concellos 2020). Liña 3.-...

BANDO: Subvencións do Plan Estatal de Vivenda e Plan Rehavita


DONA M.ª LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA DO CONCELLO DE MORAÑA. FAI SABER: Que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, dende o servizo do Instituto Gallego da Vivenda e Solo, convocaron as seguintes subvencións de axudas para cidadáns:

Programación Entroido 2020


Aquí deixamos a programación para a celebración do Entroido 2020 do Concello de Moraña

BANDO: Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos


DONA Mª LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA. FAI SABER: Que a Consellería de Política Social, en base a Orde do 18 de decembro de 2019, convoca UNHA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLA OU FILLO MeNOR A CARGO.

O Tempo en Moraña

Enlaces Destacados

Recollida Selectiva e Reciclaxe Centro de Investigación e Divulgación do Patrimonio Cultural Telefonos de Interese Plan Urbanístico Novo Plan Xeral Perfil do Contratante Plan Operativo de Promoción da Saúde e Prevención de Drogodependencias Oficina Virtual do Oral Programa de Prevención e Redución do Abandono Escolar Plan Concellos DEPO 2017 Plan Concellos DEPO 2019 Plan Concellos DEPO 2019