• 8S4M5148
  • lapa_de_gargantans_2
  • Milagros de Amil1
  • 8s4m6621
  • c.s.xusta1
  • rapa_07
  • Casa Cultura 1
  • C.Amil3
  • petroglifos de ardegán 1

Últimas Novedades

BANDO: LISTAS PROVISIONAIS DO CENSO ELECTORAL VIXENTE NO CONCELLO DE MORAÑA


censo-2-copia

BANDO DONA MARIA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA. FAI SABER Que de conformidade co disposto no artigo 13.2 da Lei Orgáncia 5/1995, de 22 de maio, do Tribunal do Xurado; expóñense ó público as LISTAS PROVISIONAIS DO CENSO ELECTORAL VIXENTE NO CONCELLO DE...

LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E DE AGARDA DA ESCOLA INFANTIL DE MORAÑA PARA O CURSO 2014-2015.


37669_NpAdvHover

RESOLUCIÓN DA XERENCIA DO CONSORCIO GAlEGO DE SERVIZOS DE IGUAlDADE E BENESTAR POlA QUE SE FAI PÚBLICA A L1STAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E DE AGARDA DA ESCOlA INFANTIL DE MORAÑA PARA O CURSO 2014-2015. O Consello Escolar da Escola Infantil de Moraña na súa sesión de 12-09-2014...

ESCOLAS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE MORAÑA


0_909_1

O Concello de Moraña presenta todas as actividades para as súas Escolas Deportivas:

Escola de Idiomas


Idiomas-art-colombia

O Concello de Moraña vai continuar durante o curso 2014-2015 (outubro-maio) coa ESCOLA DE IDIOMAS para impartir inglés, francés e alemán (sempre e cando se faga un grupo) de cara a potenciar a formación en idiomas entre a poboación local, xa que o nivel de coñecemento doutros idiomas no noso...

Plan Madruga 2014-2015


scale

Estimados pais: O Concello de Moraña vai continuar no colexio co Plan Madruga para o curso 2014-2015. Este Plan pretende conciliar a vida laboral e familiar, cun horario que empezará ás 8.00 horas. Terá un custo económico variable en función do número de usuarios e contará con dúas...

O Tempo en Moraña

Enlaces Destacados

Recollida Selectiva e Reciclaxe Centro de Investigación e Divulgación do Patrimonio Cultural Telefonos de Interese Plan Urbanístico Novo Plan Xeral Perfil do Contratante Plan Operativo de Promoción da Saúde e Prevención de Drogodependencias Oficina Virtual do Oral Programa de Prevención e Redución do Abandono Escolar