Buscar...

Liña 2 – Amortización de débedas con entidades financeiras; acreedores de gasto corrente e investimentos, financiamento de gastos correntes derivados da prestación de servizos municipais, incluidos os contratos de servizos que se estimen necesarios para desenvolver as devanditas prestacións; obras puntuais que non teñan a consideración de investimentos e gastos derivados da programación cultural, deportiva ou social, entre outras.

Accesibilidade