Buscar...

Trámites Administrativos

ADMINISTRATIVOS

Solicitude de exención de IVTM por ser minusválido.
Solicitude de vado.
• Padróns Fiscais.

PADRÓN DE HABITANTES

• Alta en  vivenda nova.
• Alta en vivenda habitada.
Cambio de domicilio.
• Baixas no padrón.

PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL

Información do Concello

Bandos
Novas
Servicios Sociais
Actividades
Cultura
Trámites e Publicacións
Accesibilidade