Buscar...

Perfil do Contratante

 

OBRAS
Data
Licitación
Estado
9-6-2008
Adxudicación definitiva
3-7-2008
Adxudicación provisional
22-7-2008
Adxudicación definitiva
3-7-2008
Adxudicación provisional
22-7-2008
Adxudicación definitiva
3-7-2008
Adxudicación provisional
22-7-2008
Adxudicación definitiva
20-8-2008
Adxudicación provisional
15-9-2008
Adxudicación definitiva
20-8-2008
Adxudicación provisional
15-9-2008
Adxudicación definitiva
10-2-2009
Contratación por procedemento aberto das obras do proxecto de execución da Urbanización das Rúas 5 e 6 e Santa Lucía de Moraña.Data de Publicación: 10/02/2009Data de fin de prazo: 23/02/2009Expediente: 02/2009Este contrato se financia ao abeiro do Real Decreto Lei 9/2008 de 28 de novembro, polo que se crea o Fondo Especial de Inversión Local e un Fondo especial do Estado para a dinamización da economía e o emprego.Documentación:AnuncioPrego de Cláusulas Administrativas.Resumen do Presuposto.Memoria Explicativa.Medicións e Presuposto.1. Situación.• 2.1. Planta Xeral Aceras.• 2.2. Seccións.• 2.3. Planta Xeral red de Saneamento.• 2.4. Instalación Eléctrica.• 2.5. Telefonía e Alumbrado.• 3. Detalle Farola.
10-2-2009
Contratación por procedemento negociado con Publicidade das obras de Saneamento en San Martiño de Gargantáns, Muíño, A Pallota, Chaián e Chaián de Abaixo.Data de Publicación: 10/02/2009Data de fin de prazo: 23/02/2009Expediente: 01/2009Este contrato se financia ao abeiro do Real Decreto Lei 9/2008 de 28 de novembro, polo que se crea o Fondo Especial de Inversión Local e un Fondo especial do Estado para a dinamización da economía e o emprego.Documentación:Anuncio.Priego de Cláusulas Administrativas.Presuposto.Memoria Explicativa.• 1. Situación.• 2.1. Planta Xeral Gargantáns.• 2.2. Planta Xeral Chayán.• 3.1. Pozo Rexistro.• 3.2. Detalles Reposición.
9-3-2009
Adxudicación provisional
9-3-2009
Adxudicación provisional
10-3-2009
Adxudicación provisional
16-3-2009
Adxudicación Definitiva
16-3-2009
Adxudicación Definitiva
16-3-2009
Adxudicación Definitiva
22-7-2009
Adxudicación provisional
11-8-2009
Adxudicación Definitiva
10-3-2010
10-3-2010
10-3-2010
29-3-2010
Adxudicación provisional
29-3-2010
Adxudicación provisional
29-3-2010
Adxudicación provisional
19-4-2010
Adxudicación Definitiva
19-4-2010
Adxudicación Definitiva
19-4-2010
Adxudicación Definitiva
23-7-2010
Adxudicación Provisional
11-8-2010
Adxudicación Definitiva
7-9-2011
Adxudicación Definitiva
7-2-2013
Adxudicación Definitiva
23-7-2013
Mesa de Contratación
11-09-2013
Adxudicación Definitiva
23-7-2013
Mesa de Contratación
19-09-2014
Adxudicación Definitiva
27-01-2015
Adxudicación Definitiva
03-02-2015
Adxudicación Definitiva
18-03-2015
Adxudicación Definitiva
08-05-2015 Renovación de servizos e beirarrúas na Rúa 7 e aledaños
Adxudicación Definitiva
31-08-2015 Mellora de infraestructura viaria no Polígono Industrial de Afieiras
Adxudicación Definitiva
15-07-2016 Instalación dunha pista multideporte de uso público
Adxudicación Definitiva
27-07-2016 Substitución de Beirarrúa e tubaxe de auga na marxe dereita da Rúa 1
Adxudicación Definitiva
29-07-2016 Pavimentación de vias e acometidas de saneamento no núcleo rural de Castro
Adxudicación Definitiva
03-03-2017 Senda Peonil na PO-226 Marxe Esquerda Alberguería-Santa Margarida
Adxudicación Definitiva
05-05-2017 Adxudicación da obra REFORMA DE PISCINAS MUNICIPAIS
Adxudicación Definitiva
21-07-2017 Adxudicación da obra Pavimentación e Saneamento Cosoirado
Adxudicación Definitiva
21-07-2017 Adxudicación da obra Reposición de Pavimento Covelo
Adxudicación Definitiva
05-12-2017 Mellora de Camiños no lugar da Igrexa
Adxudicación Definitiva
SERVIZOS
Data
Licitación
Estado
31-01-2018
ATENCION PSICOLOXICA EN SERVIZOS SOCIAIS Adxudicación Definitiva
07-08-2017
Anuncio adxudicación Servizo “Plan Madruga” Adxudicación Definitiva
16-07-2017
Anuncio adxudicación Servizo “Axuda no Fogar” Adxudicación Definitiva
11-07-2017
Anuncio adxudicación Mantemento Rede Informática Adxudicación Definitiva
11-07-2017
Anuncio adxudicación Mantemento Páxina Web www.morana.org Adxudicación Definitiva
11-07-2017
Adxudicación Definitiva
05-06-2017
LICITACION SERVIZO ESCOLA DE MUSICA

Admisión de Ofertas
25-04-2017
PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE DO SERVIZO DE AXUDA NO  FOGAR

Admisión de Ofertas
16-12-2016
Adxudicación do Servizo do Mantemento do Alumeado Público. Adxudicación Definitiva
16-12-2016
Adxudicación do Servizo de Limpeza de Edificios Municipais, Casa de Cultura, Escolas Infantiles e Gardería de Sta. Lucía Adxudicación Definitiva
26-07-2016
Expediente de Contratación por procedemento negociado con Publicidade dos Servizos de “Escola de Musica” Adxudicación Definitiva
03-06-2016
Convocatoria do procedemento negociado con publicidad para a adxudicación do contrato do servizo de ESCOLA DE MUSICA

Admisión de Ofertas
22-04-2016
Adxudicación Definitiva Servizo de Axuda no Fogar Adxudicación Definitiva
25-04-2016
Servizo Secretaría C.P.I. Santa Lucía Adxudicación Definitiva
25-04-2016
Servizo Conserxería C.P.I. Santa Lucía Adxudicación Definitiva
05-04-2016
Contrato do servizo de ACTIVIDADES DE OCIO, BENESTAR E DEPORTIVAS Adxudicación Definitiva
29-03-2016
Anuncio de Contrato de Adxudicación do Servizo de Arquitecto Adxudicación Definitiva
02-03-2016 CONTRATACION DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

Admisión de Ofertas
29-07-2015
Adxudicación Definitiva do contrato do servizo de ESCOLA DE MUSICA Adxudicación definitiva
24-06-2015
Convocatoria do procedemento negociado con publicidade para a adxudicación do contrato do servizo de ESCOLA DE MUSICA

Admisión de Ofertas
28-11-2013
Anuncio da adxudicacion do contrato do servizo Escola Municipal de Musica 2013 Adxudicación Definitiva
23-01-2015 Anuncio adxudicación contrato do Servizo Axuda no Fogar Adxudicación Definitiva
04-08-2014
Anuncio adxudicación definitiva ESCOLA MUSICA Adxudicación Definitiva
01-08-2014
Anuncio da adxudicación definitiva do servizo de LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS, ESCOLAS DE EDUCACIÓN E GARDERÍA INFANTIL DE MORAÑA Adxudicación Definitiva
30-06-2014
Convocatoria do procedemento negociado con publicidade para a adxudicación do contrato do servizo de ESCOLA DE MUSICA

Admisión de Ofertas
28-11-2013
Anuncio da adxudicacion do contrato do servizo Escola Municipal de Musica 2013 Adxudicación Definitiva
21-11-2013
Anuncio da Adxudicación do Servizo de Axuda no Fogar para o Concello de Moraña 2013 Adxudicación Definitiva
03-08-2012
Anuncio da adxudicación do servizo de Axuda no Fogar para o Concello de Moraña 2012 Adxudicación Definitiva
01-08-2012
Anuncio da adxudicacion do contrato do servizo Escola Municipal de Musica 2012 Adxudicación Definitiva
29-06-2012
Adxudicación do contrato do servizo de CONSERXERÍA DO CENTRO PÚBLICO INTEGRADO SANTA LUCÍA Adxudicación Definitiva
08-02-2012
Adxudicación do contrato do Servizo de Limpeza de Edificios Municipais, Escolas de Educación Infantil e Gardería Infantil de Santa Lucía Adxudicación Definitiva
01-08-2011
Adxudicación do Contrato do Servizo da Escola Municipal de Música.
21-06-2011
Expediente de Contratacion da Escola Municipal de Música.• Anuncio de Contratación da Escola de Música.Prego Cláusulas Administrativas da Escola de Música.Prego Condicións Técnicas da Escola de Música.
1-06-2011
Adxudicación Definitiva do contrato dos SERVIZOS DE AXUDA NO FOGAR. Adxudicación definitiva
3-7-2009
Convocatoria de Procedemento Negociado con Publicidade para a adxudicación do contrato de servizos   “Escola Municipal de Música”. ANUNCIO • PREGO • ANUNCIO MESA DE CONTRATACIÓN
22-7-2009
Adxudicación Provisional do servicio da Escola Municipal de Musica. • ANUNCIO
Adxudicación provisional
22-7-2009
Adxudicación Definitiva
SUBMINISTROS
Data
Licitación
Estado
 26-05-2015  Instalación de Parques Infantís no Rural Adxudicación definitiva
 17-10-2016 Mellora da Eficiencia Enerxética das Instalacións de Iluminación Pública Dependientes del Concello de Moraña en O Covelo  Adxudicación definitiva
 8-06-2017 LICITACION SUBMINISTRO DE 1 CAMION RECOLECTOR-COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

 Adxudicación definitiva
 06-07-2017 Subministro e Instalación de Semáforos e Proteccións no cruce de Santa Lucía  Adxudicación definitiva
 03-08-2017 ADXUDICACIÓN DE LICITACION SUBMINISTRO DE 1 CAMION RECOLECTOR-COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS  Adxudicación definitiva
OUTROS
Data
Licitación
Estado
22-7-2008
Venda da Parcela P-1-C do Polígono Industrial de Mirallos • PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS • ANUNCIO
Aprobada
16-10-2008
Adxudicación provisional
16-10-2008
Adxudicación provisional
5-11-2008
Adxudicación definitiva
5-11-2008
Adxudicación definitiva
Accesibilidade